Mau Menambah Rezeki? Berikut Amalan-Amalan yang Mesti Dijalankan

Diposting pada

Iklan sebelum konten single

Di artikel ini kami akan ulas tentang Mau Menambah Rezeki? Berikut Amalan-Amalan yang Mesti Dijalankan. Di antara hal yang menyibukkan hati kebanyakan umat Islam ialah mencari rizki. Dan menurut pengamatan, sejumlah umat Islam mengamati bahwa berpegang dengan Islam akan mengurangi rizki mereka.

Mau Menambah Rezeki? Berikut Amalan-Amalan yang Mesti Dijalankan

Tidak hanya sebatas itu, pun lebih parah dan menyedihkan lagi bahwa ada sejumlah orang yang masih berharap menjaga beberapa kewajiban syari’at Islam tetapi mereka menyangka bahwa jikalau mau mendapatkan kemudahan di bidang materi dan kemapanan ekonomi hendaknya menutup mata dari beberapa regulasi-undang-undang Islam, khususnya yang berkenaan dengan halal dan haram.

Mau Menambah Rezeki? Berikut Amalan-Amalan yang Mesti Dijalankan

Mereka itu lupa atau pura-pura lupa bahwa Sang Khaliq tidaklah mensyariatkan agama-Nya cuma sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam perkara-perkara akhirat dan kebahagiaan mereka di sana saja. Tapi Allah mensyariatkan agama ini juga untuk menunjuki manusia dalam urusan kehidupan dan kebahagiaan mereka di dunia. Malahan do’a yang sering dipanjatkan Nabi kita, kekasih Maha Semesta Alam, yang dijadikan-Nya sebagai teladan bagi umat manusia merupakan:

“Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api Neraka”.

Allah dan Rasul-Nya yang mulia tidak meninggalkan umat Islam tanpa tanda dalam kegelapan, berada dalam keraguan dalam usahanya mencari penghidupan. Namun sebaliknya, karena-karena rizki itu sudah dipegang dan diterangkan. Seandainya umat ini berharap memahaminya, menyadarinya, berpegang teguh dengannya serta mengaplikasikan karena-sebab itu dengan baik, niscaya Allah Karenanya Yang Pemberi Rizki dan memiliki tenaga akan memudahkannya mencapai jalan-jalan untuk mendapatkan rizki dari setiap arah, serta akan dibukakan untuknya keberkahan dari langit dan bumi.

Mau Menambah Rezeki? Berikut Amalan-Amalan yang Mesti Dijalankan

Berikut ini sebagian sebab atau kunci untuk mendapatkan rezeki

1. Istighfar dan Taubat

“Maka aku katakan kepada mereka, ‘Mohonlah ampun kepada Tuhan-Mu’, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai”. (QS. Nuh: 10-12)

Ayat-ayat di atas menjelaskan sistem menerima hal-hal berikut dengan istighfar.

 1. Ampunan Allah kepada dosa-dosanya.
 2. Diturunkannya hujan yang lebat oleh Allah.
 3. Allah akan membanyakkan harta dan buah hati-anak.
 4. Allah akan menjadikan untuknya kebun-kebun.
 5. Allah akan menjadikan untuknya sungai-sungai.

Mau Menambah Rezeki? Berikut Amalan-Amalan yang Mesti Dijalankan

2. Taqwa

Imam An-Nawawi mendefinisikan taqwa dengan “Mentaati perintah dan larangan-Nya”. Maksudnya, menjaga diri dari kemurkaan dan adzab Allah. Menerangkan itu, siapa yang tak menjaga dirinya, dari tindakan dosa, berarti dia bukanlah orang bertaqwa. Ia orang yang memandang dengan kedua matanya apa yang diharamkan Allah, atau mendengarkan dengan kedua kupingnya apa yang dimurkai Allah, atau mengambil dengan kedua tangannya apa yang tak diridhai Allah, atau berjalan ke tempat yang dikutuk Allah, berarti tak menjaga dirinya dari dosa.

“Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya”. (QS. Ath-Thalaq: 2-3).

Dalam ayat hal yang demikian, Allah menerangkan bahwa orang yang merealisasikan taqwa akan dibalas Allah dengan dua hal.

 • Allah akan mengadakan jalan keluar baginya, artinya Allah akan menyelamatkannya dari setiap kesulitan dunia maupun akhirat.
 • Allah akan memberinya rizki dari arah yang tak disangka-sangka, artinya Allah akan memberinya rizki yang tak pernah ia harapkan dan angankan.

Mau Menambah Rezeki? Berikut Amalan-Amalan yang Mesti Dijalankan

3. Tawakkal terhadap Allah

Sebenarnya makna tawakkal terhadap Allah dengan sebenar-benar tawakkal, Al-Mulla Ali Al-Qori berkata: “Hendaknya kalian ketahui secara yakin bahwa tak ada yang bertingkah dalam alam bentuk ini kecuali Allah, dan bahwa setiap yang ada, bagus makhluk maupun rizki, pemberian atau pelarangan, bahaya atau manfaat, kemiskinan atau kekayaan, sakit atau sehat, hidup atau mati dan semua hal yang disebut sebagai sesuatu yang maujud (ada), semuanya itu adalah dari Allah”.

Beberapa dalil tentang tawakkal adalah di antara sebab diturunkannya rizki ialah:

 • “Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”. (QS. Ath-Thalaq: 3).
 • Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Al-Muba-rak, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Qhudha’i dan Al-Baghawi meriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa Rasulullah bersabda: “Sungguh, seandainya kalian bertawakkal kepada Allah sebenar-benar tawakkal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang”.

Mau Menambah Rezeki? Berikut Amalan-Amalan yang Mesti Dijalankan

4. Beribadah sepenuhnya terhadap Allah

Ada beberapa nash yang menonjolkan bahwa beribadah sepenuhnya kepada Allah termasuk di antara kunci-kunci rizki. Beberapa nash tersebut di antaranya merupakan:

 • Hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abu Hurairah, dari Nabi beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah berfirman, ‘wahai anak Adam!, beribadahlah sepenuhnya kepada-Ku, niscaya Aku penuhi (hatimu yang ada) di dalam dada dengan kekayaan dan Aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak Aku penuhi kebutuhanmu (kepada manusia)’.”
 • Hadits riwayat Imam Al-Hakim dari Ma’qal bin Yasar ia berkata, Rasulullah bersabda: “Tuhan kalian berkata, ‘Wahai anak Adam, beribadahlah kepada-Ku sepenuhnya, niscaya Aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan Aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Wahai anak Adam, jangan jauhi Aku sehingga Aku penuhi hatimu dengan kefakiran dan Aku penuhi kedua tangamu dengan kesibukan”.

Mau Menambah Rezeki? Berikut Amalan-Amalan yang Mesti Dijalankan

5. Melanjutkan Haji dengan Umrah

Syaikh Abul Hasan As-Sindi membeberkan perihal maksud melanjutkan haji dengan umrah atau sebaliknya berkata: “Jadikanlah salah satunya mengikuti yang lain, dimana dia dijalankan sesudahnya”. Artinya, bila kalian menunaikan haji karenanya tunaikanlah umrah. Dan seandainya kalian menunaikan umrah karenanya tunaikanlah haji, sebab keduanya saling meniru.

Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Hibban meriwayatkah dari Abdullah bin Mas’ud ra. berkata, Rasulullah bersabda: “Lanjutkanlah haji dengan umrah, karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa, sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Dan tidak ada pahala haji yang mabrur itu melainkan Surga”.

Mau Menambah Rezeki? Berikut Amalan-Amalan yang Mesti Dijalankan

6. Silaturrahim

Di antara dalil bahwa silaturrahim termasuk kunci-kunci rizki adalah :

 • Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda: “Siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya) maka hendaknyalah ia menyambung (tali) silaturrahim”.
 • Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Rasulullah bersabda: “Siapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan usianya (dipanjangkan umurnya), hendaklah ia menyambung silaturrahim”.
 • Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abu Hurairah ra., dari Nabi beliau bersabda: “Belajarlah tentang nasab-nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturrahim. Karena sesungguhnya silaturrahim adalah (sebab adanya) kecintaan terhadap keluarga (kerabat dekat), (sebab) banyaknya harta dan bertambahnya usia”.

Mau Menambah Rezeki? Berikut Amalan-Amalan yang Mesti Dijalankan

7. Infak di Jalan Allah

Syaikh Ibnu Asyur berkata, “Maka dimaksud dengan infak di sini yaitu infak yang direkomendasikan dalam agama. Seperti berinfak kepada orang-orang fakir dan berinfak di jalan Allah untuk menolong agama”. Dalil yang menyebutkan bahwa infak di jalan Allah yaitu kunci rezeki yaitu :

 • “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rizki yang sebaik-baiknya”. (QS. Saba’: 39).
 • “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 268).
 • Hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra, Nabi memberitahukan kepadanya: “Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman, Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya Aku berinfak (memberi rizki) kepada-Mu”.

Mau Menambah Rezeki? Berikut Amalan-Amalan yang Mesti Dijalankan

8. Berinfak ke pada Penuntut Ilmu Syari’ Sepenuhnya

Termasuk kunci-kunci rizki yakni memberi nafkah terhadap orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syari’at (agama). Dalil yang menonjolkan hal ini merupakan hadits riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Anas bin Malik ra. bahwasanya ia berkata: “Dahulu ada dua orang saudara pada masa Rasulullah SAW. Salah seorang daripadanya mendatangi Nabi dan (saudaranya) yang lain bekerja. Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu kepada Nabi maka beliau bersabda: Mudah-mudahan engkau diberi rizki dengan sebab dia”.

9. Berbuat baik kepada Orang-orang yang Lemah

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Mush’ab bin Sa’dan ia berkata, ‘Bahwasanya Sa’dan merasa dirinya memiliki kelebihan daripada orang lain. Maka Rasulullah bersabda: “Bukankah kalian ditolong dan diberi rizki lantaran orang-orang lemah di antara kalian?” “Karena itu, siapa yang ingin ditolong Allah dan diberi rizki oleh-Nya maka hendaknya ia memuliakan orang-orang lemah dan berbuat baik kepada mereka”.

Mau Menambah Rezeki? Berikut Amalan-Amalan yang Mesti Dijalankan

10. Hijrah di Jalan Allah

Hijrah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Ashfahani adalah keluar dari negeri kafir kepada negeri iman, sebagaimana para sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa berhijrah di jalan Allah termasuk kunci rizki adalah firman Allah: “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak”. (QS. An-Nisa’: 100).

Di samping yang 10 di atas ada juga sebagian referensi yang dapat disimpulkan beberapa kunci rezeki sebagai berikut :

 1. Menikah
 2. Umroh dan Haji
 3. Komunikasi (Horizontal dan Vertikal)
 4. Golongan Kanan
 5. Jaringan (Network) / Relasi / Silaturrahim
 6. Pengetahuan / Potensi / Minat
 7. Impian dan Keyakinan
 8. Fokus / Totalitas
 9. Istiqomah / Konsisten
 10. Syukur dan Sabar

Akan semakin luar lazim dan dahsyat rezeki kita seandainya kedua puluh amalan / kunci di atas dijalankan. Oleh karena itu laksanakanlah amalan / kunci di atas dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya.

Demikian info tentang Mau Menambah Rezeki? Berikut Amalan-Amalan yang Mesti Dijalankan, kami harap artikel kali ini membantu Anda. Kami berharap postingan ini dibagikan supaya semakin banyak yang memperoleh manfaat.

Referensi:

Ternyata belajar internet itu mengasyikan, apalagi bisa punya penghasilan 20 jutaan per bulan... rasanya gimana gitu... Tapi gimana cara belajarnya?? Klik gambar di bawah untuk dapat solusinya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *